ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μύκονος, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

 

MOSES: AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short SEa Shipping – Αυτοματοποιημένα πλοία και βελτιστοποίηση αλυσίδας εφοδιασμού για βιώσιμη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

Το μέλλον της ναυτιλίας παρουσιάστηκε, στις 7 Νοεμβρίου 2023, στην κοινή τελική εκδήλωση, «Πλοήγηση στο μέλλον των ευρωπαϊκών υδάτων με καινοτομίες αυτονομίας», των Ευρωπαικών Χρηματοδοτούμενων έργων MOSES, AEGIS & Autoship, στο πλαίσιο της Europort, της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης και σημείου συνάντησης για την καινοτόμο τεχνολογία και τη σύνθετη ναυπηγική, που διοργανώνεται στο παγκόσμιο λιμάνι του Ρότερνταμ.

Η εκδήλωση εμβάθυνε σε συζητήσεις αναφορικά  με το πως οι εξελίξεις στην αγορά, την τεχνολογία και τις πολιτικές επιτρέπουν στην αυτονομία να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις υδάτινες μεταφορές στην ΕΕ, ενισχύοντας την απαραίτητη στροφή προς πιο αποτελεσματικές και πιο πράσινες υδάτινες μεταφορές, συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους ειδικούς του τομέα για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις.

Η ημέρα ξεκίνησε με τους κεντρικούς ομιλητές, Susanne Lanzersforfer (CINEA) και Alexander Hoffmann (DG MOVE), να παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Η ενδελεχής παρουσίασή τους κάλυψε τα έργα του οργανισμού στον τομέα αυτοματισμών στις υδάτινες μεταφορές, ενώ ακολούθησε μια λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκδήλωσε χωρίστηκε σε τρεις ενότητες με τις παρακάτω θεματικές:

Ενότητα 1 –Πώς η αυτονομία οδηγεί σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα;

Ενότητα 2 – Συζητήσεις τεχνολογίας – πού βρισκόμαστε από άποψη αυτονομίας;

Ενότητα 3 – Υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδάτινων μεταφορών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των τριών έργων, ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για το μέλλον των μεταφορών, τη χρήση της τεχνολογίας και των ρομποτικών συστημάτων, ενώ εκτέθηκαν και θέματα ηθικής και κοινωνικό – ανθρωπιστικής διάστασης.  Το Λιμάνι της Μυκόνου έλαβε ειδικές αναφορές από τους παρουσιαστές του έργου ως λιμένας προορισμού του αυτόνομου πλοίου μεταφοράς φορτίου.

Κλείνοντας την αυλαία της εκδήλωσης, οι συντονιστές του έργου Marco Molica Colella, Odd Erik Mørkrid και Νικόλαος Βεντίκος εμβάθυναν, με μεγάλο ενθουσιασμό, στις μελλοντικές προοπτικές αυτόνομων συστημάτων στις υδάτινες μεταφορές, κάνοντας αναφορά και σε άλλες χρηματοδοτούμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, όπως το ReNew και το SEAMLESS.

Εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου, Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος, Μαρία Κωτούλα, Ευστράτιος Χέρρας.

Επίσης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου συμμετείχε στην παρουσίαση πιλότο του αυτόνομου πλοίου, κλίμακας 1:17, που σχεδιάστηκε από την  MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) για το έργο MOSES και έλαβε χώρα στην δεξαμενή ναυσιπλοΐας και ελιγμών της εταιρείας στο Wageningen, Ολλανδίας την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Το λιμάνι της Μυκόνου ως λιμάνι προορισμού του αυτόνομου πλοίου είχε δεσπόζουσα θέση στην παρουσίαση του πιλοτικού προγράμματος.

Η δοκιμή του υπό κλίμακα πλοίου στέφθηκε με επιτυχία και την παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο έργο MOSES.

Εκ μέρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου συμμετείχε ο Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος από την ομάδα του έργου.

Το MOSES υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» με αριθμό συμβολαίου 861678. Το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέα μόνο.